REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MISTRZ ORTOGRAFII

I. CEL

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów zasad poprawnej i estetycznej pisowni.

II. ZASADY
  1. Konkurs przeznaczony jest dla klas 4-6 SP oraz kl.1-3 G.
  2. Konkurs przeprowadzany będzie w każdej klasie odrębnie.
  3. Rozstrzygnięcie nastąpi 2 razy w roku – przed zakończeniem I i II półrocza.
  4. Nauczyciele języka polskiego każdej klasy zaplanują zgodnie z programem nauczania przynajmniej 3 sprawdziany-dyktanda ortograficzne w ciągu półrocza.
  5. Oceny z dyktand, innych form sprawdzających pisownię, a także stała dbałość o poprawność ortograficzną i estetykę w zeszytach przedmiotowych pozwoli wyłonić liderów (jeśli wyniki nie będą jednoznaczne, wówczas odbędzie się końcowe dyktando -> pkt 6.) lub klasowego „Mistrza Ortografii”.
  6. Przed zakończeniem półrocza liderzy klasowi wezmą udział w końcowym dyktandzie (przygotowanym przez nauczyciela danej klasy), które pozwoli wybrać klasowego „Mistrza Ortografii”.
  7. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na gazetce szkolnej. O rezultatach nauczyciele j. polskiego poinformują także rodziców zwycięzców (list gratulacyjny).
  8. Nagrodą będzie dyplom oraz plakietka „Mistrz Ortografii”, którą zwycięzca będzie mógł nosić do kolejnej edycji konkursu, czyli przez II półrocze danego roku szkolnego lub I – następnego.
  9. Zwycięzca trzech kolejnych* edycji zatrzymuje plakietkę „Mistrza Ortografii” (dotyczy to także dwukrotnych zwycięzców w trzeciej klasie gimnazjalnej).
  10. Sześciokrotny zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową*.

Skoczów, 15 IX 2006

* Zmiana – 15 stycznia 2009

* Zmiana – 15 czerwca 2009

Opracowała Bogna Sikorowska-Gęborek
Opracowanie graficzne – Barbara Dominek-Wojnar i Bogna Sikorowska-Gęborek